Xem tuổi nam sinh Canh Ngọ 1990 và nam sinh Giáp Tuất 1994 có hợp làm ăn không?

Kết quả xem hợp tuổi làm ăn nam tuổi 1990 và nam tuổi 1994. Để biết được nếu như hai tuổi này hợp tác làm ăn với nhau thì sẽ thuận lợi phát triển. Hay gặp nhiều khó khăn trục trặc. Từ đó sớm tìm cách hóa giải giúp công việc làm ăn được thuận lợi hơn.

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nam Canh Ngọ và nam Giáp Tuất

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1990
Canh Ngọ
Lộ Bàng Thổ
Khảm
Thủy
1994
Giáp Tuất
Sơn Đầu Hỏa
Càn
Kim

Đánh giá sự xung khắc giữa nam Canh Ngọ và nam Giáp Tuất

Để có thể biết được nam tuổi Canh Ngọ 1990 và nam tuổi Giáp Tuất 1994 là hợp hay khắc nhau trong làm ăn buôn bán. Chúng ta cần phải dựa vào một số tiêu chí như Thiên can, Địa chi, Cung mệnh và Thiên mệnh năm sinh. Sau đây là kết quả đánh giá sự hợp khắc chi tiết cho hai tuổi này:

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Lộ Bàng ThổSơn Đầu HỏaTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
CanhGiápTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
NgọTuấtTam hợp (Rất tốt)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
KhảmCànLục sát (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ThủyKimTương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc nam Canh Ngọ và nam Giáp Tuất

6
Tuổi 2 bạn khá hợp nhau

Nội dung trên đây đã cho biết sự hợp khắc giữa nam tuổi Canh Ngọ 1990 và nam tuổi Giáp Tuất 1994. Qua đó giúp hai bạn biết có nên kết hợp làm ăn chung với nhau hay không? Nếu trường hợp là đối tác của nhau thì cần sớm hóa giải nhằm tránh đi những điều không may. Giúp cho công việc được thuận lợi trôi chảy hơn.